Nguyễn Việt Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Bí mật
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
3583 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
20/05/2018
Liên hệ
Kỹ năng
nộp bài tập buổi 2

2019-03-22 01:00:34 · 1104 views

nộp bài tập buổi 2

2019-02-27 18:38:50 · 688 views

Nộp bài tập

2018-06-06 15:34:07 · 1791 views

PR 54.8
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 47.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 46.4
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Vinh Hồ
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

nộp bài tập buổi 2

BTVN BUÔI 2 - TẠO HINH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - BỐ CỤC & MÀU SẮC

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 45.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

PS 45.2 - BTVN B1

BTVN B2

nộp bài tập buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN BUỔI 1

Nộp bài tập

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ