Đinh Thu Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
14640 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
19/09/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối khóa

2020-10-15 09:08:24 · 530 views

Bài về nhà buổi 4

2020-10-04 21:10:07 · 1576 views

Bài về nhà số 3

2020-10-04 12:45:21 · 1494 views

Bài về nhà 2

2020-09-30 22:48:51 · 455 views

Bài về nhà buổi 1

2020-09-22 21:00:23 · 2343 views

Bài cuối kỳ

2020-09-17 10:03:20 · 2098 views

Bài về nhà số 5

2020-09-09 16:50:39 · 1265 views

Bài số 3

2020-09-02 22:42:49 · 1048 views

Bài số 2

2020-08-27 16:17:16 · 1386 views

Blackpink in your area

2020-08-26 10:09:52 · 2445 views

Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Bài về nhà buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Bài về nhà 2

Buổi 3 - Typography

Bài về nhà số 3

Buổi 4 - Màu sắc

Bài về nhà buổi 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài cuối khóa

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 65.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Blackpink in your area

BTVN 2

Bài số 2

BTVN 3

Bài số 3

BTVN 4

BTVN 5

Bài về nhà số 5

BTCK

Bài cuối kỳ