Tìm kiếm
Đàm Minh Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa đi làm
Học tại
thpt nguyễn tất thành
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
6223 lượt
Thành viên từ
13/03/2019
Lần cuối Online
05-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
hw 3

2019-09-26 23:19:51 · 443 views

Hw 2

2019-09-26 20:32:07 · 462 views

HW 1

2019-09-20 00:04:35 · 1027 views

Hw 8

2019-09-01 00:09:44 · 490 views

hw 6

2019-08-28 21:05:23 · 1341 views

hw 3

2019-08-24 23:26:31 · 469 views

Hw 5

2019-08-23 17:37:40 · 1372 views

J.K Rowling

2019-08-20 18:55:03 · 619 views

PR 56.2 (cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 55.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

HW 1

BTVN BUỔI 2

Hw 2

BTVN BUỔI 3

hw 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 52.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 3

hw 3

BTVN 4

J.K Rowling

BTVN 5

Hw 5

BTVN 6

hw 6

BT CUỐI KÌ

Hw 8

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0