Võ Thị Thuỷ Minh

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
Yonsei University
Học tại
Yonsei University
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
5057 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
23/05/2019
Lần cuối Online
04-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK_Thuỷ Minh

2023-09-15 15:52:41 · 6 views

BTGK_Thuỷ Minh

2023-09-13 22:50:38 · 2 views

BTVN B2

2023-08-29 10:58:31 · 13 views

https://drive.google.com/file/d/1LCJXsrKLdWuuKS04XlCsTcliYYBw78aM/view?usp=sharing

2023-08-25 18:53:47 · 14 views

BTCK | Product Catalogue

2022-07-28 19:17:34 · 17 views

Sample BTCK

2022-07-26 21:40:33 · 15 views

BTVN #4

2022-07-18 16:46:03 · 28 views

BTVN #1

2022-07-06 09:14:22 · 44 views

[PTS] BTCK

2019-07-04 16:05:12 · 1589 views

[PTS] BTVN 5

2019-06-26 23:09:03 · 585 views

[PTS] BTVN 4

2019-06-25 13:26:22 · 748 views

[PTS] BTVN Buổi 2

2019-06-17 17:22:43 · 1445 views

[PTS] BTVN Buổi 1

2019-06-13 00:47:23 · 551 views

AE 104.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

https://drive.google.com/file/d/1LCJXsrKLdWuuKS04XlCsTcliYYBw78aM/view?usp=sharing

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTGK_Thuỷ Minh

BTVN CUỐI KỲ

BTCK_Thuỷ Minh

Xem bằng
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN #1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN #4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

Sample BTCK

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCK | Product Catalogue

Xem bằng
PS 50.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

[PTS] BTVN Buổi 1

BTVN B2

[PTS] BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

[PTS] BTVN 4

BTVN B5

[PTS] BTVN 5

BTCK

[PTS] BTCK

Xem bằng