Tìm kiếm
Huy Nguyen

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Ten Tickers
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
912 lượt
Thành viên từ
24/05/2019
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B3

2019-06-20 11:12:16 · 451 views

Bìa tạp chí

2019-06-18 11:26:34 · 461 views

PR 58.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE 56.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 50.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

BTVN B2

Bìa tạp chí

BTVN B3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK