Tìm kiếm
Hoàng Thị Mai Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
FTU
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
7554 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
20/06/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2019-10-12 01:30:08 · 464 views

Anh 0
0
bài tập về nhà buổi 5+6

2019-10-04 00:23:25 · 564 views

Anh 0
0
BTKG

2019-09-28 00:14:26 · 439 views

Anh 0
0
bài tập về nhà buổi 3

2019-09-25 15:43:29 · 459 views

Anh 0
0
bài tập về nhà buổi 1

2019-09-18 15:15:42 · 497 views

Anh 0
2
bài tập về nhà buổi 2

2019-09-18 01:12:28 · 467 views

Anh 0
2
chỉnh sửa hình ảnh

2019-08-23 15:24:29 · 454 views

Anh 0
1
Bài tập cuối kì

2019-08-03 19:38:07 · 504 views

Anh 0
0
Bài tập cuối kì

2019-08-02 10:40:11 · 451 views

Anh 0
0
nộp bài tập tuần 2

2019-07-24 00:24:16 · 513 views

Anh 0
1
bài tập buổi 4

2019-07-21 10:46:04 · 776 views

Anh 0
2
bài tập

2019-07-21 10:35:47 · 487 views

Anh 0
0
bài tập

2019-07-21 10:35:33 · 464 views

Anh 0
0
bài tập

2019-07-21 10:35:13 · 502 views

Anh 0
0
Làm Poster phim đơn giản

2019-07-16 13:41:52 · 513 views

Anh 0
0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 63.4
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 56.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Vũ Nam Anh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

bài tập về nhà buổi 1

BTVN BUỔI 2

bài tập về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 3

bài tập về nhà buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTKG

BTVN BUỔI 5 + 6

bài tập về nhà buổi 5+6

BTCK

BTCK

Bằng Khá
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 52.6
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

chỉnh sửa hình ảnh

BTVN 6

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 51.3
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN tuần 1

Làm Poster phim đơn giản

BT Buổi 4

bài tập buổi 4

BTVN tuần 2

nộp bài tập tuần 2

BTVN tuần 3

Bài tập cuối kì

BTCK

Bài tập cuối kì

Bằng Giỏi