Tìm kiếm
Nguyễn Thị Thu Thu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
videtek Co.
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
4841 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
23/06/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Many thanks to anh Hiếu vì đã kiên trì up hết 1k ảnh dùm em ạ =))))

2020-07-25 17:35:07 · 888 views

Bài tập cuối kì - nttt

2019-10-06 14:02:55 · 1050 views

Bài tập Buổi 4 - nttt

2019-09-28 02:15:42 · 495 views

Bài tập buổi 2 - nttt

2019-09-19 23:37:40 · 475 views

Bài tập Buổi 1 - nttt

2019-09-18 21:51:27 · 469 views

bài tập cuối kì - nttt

2019-08-04 10:15:00 · 502 views

Bài tập buổi 3 - nttt

2019-07-23 23:11:58 · 470 views

Bài tập Buổi 1 - nttt

2019-07-23 21:28:35 · 492 views

PT 63.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

BTCK

Many thanks to anh Hiếu vì đã kiên trì up hết 1k ảnh dùm em ạ =))))

PR 62.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 56.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập Buổi 1 - nttt

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2 - nttt

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Bài tập Buổi 4 - nttt

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

Bài tập cuối kì - nttt

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 51.5
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1

Bài tập Buổi 1 - nttt

BTVN B2

BTVN B3

Bài tập buổi 3 - nttt

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

bài tập cuối kì - nttt