Tìm kiếm
lê hương thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hà nội
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
04/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng
AE 61.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PP 52.2
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 51.8
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0