Tìm kiếm
Thiều Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
neu
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2474 lượt
Thành viên từ
30/08/2019
Liên hệ
Kỹ năng
buổi 3

2019-09-22 08:58:59 · 861 views

buổi 2

2019-09-21 08:36:45 · 582 views

buổi 2

2019-09-21 08:33:47 · 590 views

HW1

2019-09-14 23:01:44 · 441 views

PP 57.2
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 56.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PS 54.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

HW1

BTVN B2

buổi 2

BTVN B3

buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK