Trương Bảo Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
thanh xuân
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
472 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
25/10/2016
Liên hệ
Kỹ năng
PreColorMe Trương Bảo Ngọc, bài tập buổi 1

2017-02-19 17:34:57 · 48 views

bộ nhận diện thương hiệu trương bảo ngọc

2016-12-23 20:12:02 · 117 views

btvn b04

2016-12-12 23:37:02 · 58 views

bvn buoi 3

2016-12-08 15:08:11 · 62 views

bvn2

2016-12-07 18:28:29 · 79 views

btvn b02

2016-12-07 18:26:50 · 21 views

Trương Bảo Ngọc

2016-12-02 18:02:55 · 87 views

AE 37.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 21.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 20.1
Premiere
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nông Nhật Quang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN BUỔI 1

PreColorMe Trương Bảo Ngọc, bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

bvn2

BTVN Buổi 3 - Typography

bvn buoi 3

BTVN Buổi 4 - Logo

btvn b04

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

bộ nhận diện thương hiệu trương bảo ngọc

BTCK - INFOGRAPHIC

Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0