Tìm kiếm
Nguyễn Quỳnh Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
N/A
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
4942 lượt
Thành viên từ
30/06/2020
Lần cuối Online
01-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Isle of Dogs

2020-08-30 01:33:07 · 1068 views

thiet ke cv

2020-07-15 19:37:10 · 1956 views

Poster A4

2020-07-08 19:35:52 · 944 views

Ấn phẩm truyền thông size A4

2020-07-08 14:27:17 · 974 views

AE 68.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 65.6
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BT BUỔI 1

Isle of Dogs

BT BUỔI 2

BT BUỔI 3

BT GIỮA KÌ

BTVN 5

BT CUỐI KÌ

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 63.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BT TUẦN 1

Poster A4

BT TUẦN 2

thiet ke cv

BT CUỐI KÌ