Nguyễn Phan Đức

@Dotkusama

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Nội trợ
Học tại
zzz
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
14607 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
28/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Xây dựng kịch bản

2020-12-05 10:49:29 · 628 views

BTVN2

2020-11-26 10:50:04 · 386 views

BTVN 1

2020-11-25 11:23:58 · 1603 views

BTCK

2020-11-12 01:46:35 · 1796 views

chỉnh sửa ảnh

2020-11-04 21:37:44 · 2207 views

Layout

2020-11-03 01:40:54 · 1332 views

college Art

2020-10-28 22:55:14 · 448 views

BT BUỔI 2

2020-10-24 17:17:38 · 617 views

BT BUỔI 1

2020-10-21 15:51:40 · 957 views

info Graphic

2020-10-14 03:00:47 · 636 views

bt4: thiệp chủ đề tự chọn

2020-10-03 01:53:13 · 1232 views

sử dụng Typography

2020-10-01 16:38:08 · 435 views

Sử dụng pentool và pathfinder

2020-09-25 01:52:36 · 1229 views

sử dụng các shape cơ bản

2020-09-22 18:27:57 · 1101 views

PR 69.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài Tập Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập PR buổi 2

BTVN2

Bài Tập Giữa Khóa

Xây dựng kịch bản

Bài Tập Cuối Khóa

PS 68.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BT BUỔI 1

BTVN 2

BT BUỔI 2

BTVN 3

college Art

BTVN 4

Layout

BTVN 5

chỉnh sửa ảnh

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

sử dụng các shape cơ bản

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Sử dụng pentool và pathfinder

Buổi 3 - Typography

sử dụng Typography

Buổi 4 - Màu sắc

bt4: thiệp chủ đề tự chọn

BÀI TẬP CUỐI KÌ

info Graphic

Xem bằng