Tìm kiếm
Thạch Thị Kim Ngân

Living in 0

Đang làm tại
Hoa Sen University
Học tại
Hoa Sen University
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
965 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
21/07/2021
Lần cuối Online
25-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI GIỮA KÌ AI

2021-11-25 09:04:49 · 91 views

bt2

2021-11-16 09:11:20 · 69 views

NỘP BÀI TẬP 2

2021-11-16 00:02:45 · 95 views

Final

2021-11-12 01:09:00 · 77 views

BAI TAP 2

2021-10-23 18:37:23 · 518 views

PS BÀI TẬP 1 - THẠCH THỊ KIM NGÂN

2021-10-17 17:27:49 · 115 views

PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.311 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Vũ Minh Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

NỘP BÀI TẬP 2

BÀI TẬP BUỔI 2

bt2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI GIỮA KÌ AI

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.315 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

PS BÀI TẬP 1 - THẠCH THỊ KIM NGÂN

BÀI TẬP BUỔI 2

BAI TAP 2

BÀI TẬP BUỔI 3

POSTER GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Final

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0