Hieu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa có việc làm
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
4860 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
26/08/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyen Chien Hieu

2022-01-11 16:49:16 · 78 views

Hieu 0
0
Nguyen Chien Hieu

2022-01-10 20:12:53 · 873 views

Hieu 0
0
https://www.youtube.com/watch?v=rod0OZ8ALfM

2021-11-17 20:47:28 · 466 views

Hieu 0
2
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-11-11 16:45:36 · 216 views

Hieu 0
2
Nguyễn Chiến Hiếu - bài cuối kì

2021-11-05 04:23:15 · 405 views

Hieu 0
0
Banner mỹ phẩm

2021-10-30 19:17:17 · 239 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-27 14:33:41 · 228 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-22 14:02:47 · 175 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-20 00:12:27 · 216 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-15 12:34:31 · 201 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-05 15:08:32 · 249 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-10-05 15:07:26 · 206 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-09-30 12:39:45 · 304 views

Hieu 1
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-09-24 14:58:34 · 290 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-09-23 00:17:03 · 253 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-09-20 21:40:58 · 258 views

Hieu 0
0
Nguyễn Chiến Hiếu

2021-09-16 00:56:46 · 203 views

Hieu 1
0
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 84.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

Nguyen Chien Hieu

Bài tập buổi 2

Nguyen Chien Hieu

Bài tập buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

PR 82.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

Nguyễn Chiến Hiếu

BTVN Buổi 2

https://www.youtube.com/watch?v=rod0OZ8ALfM

BTVN Buổi 4

Bài tập cuối khóa (Nộp trước buổi 8)

Xem bằng
PS 81.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Photoshop Buổi 1

Nguyễn Chiến Hiếu

BTVN Photoshop Buổi 2

Nguyễn Chiến Hiếu

BTVN Photoshop Buổi 3

Nguyễn Chiến Hiếu

BTVN Photoshop Buổi 4

Nguyễn Chiến Hiếu

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN Photoshop Buổi Cuối

Nguyễn Chiến Hiếu - bài cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

Nguyễn Chiến Hiếu

BUỔI 2

Nguyễn Chiến Hiếu

BUỔI 3

Nguyễn Chiến Hiếu

BUỔI 4

Nguyễn Chiến Hiếu

BUỔI 5

Nguyễn Chiến Hiếu

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Nguyễn Chiến Hiếu

Xem bằng