Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Living in Hn

Hn

Đang làm tại
thực tập sinh
Học tại
Học Viện Tài Chính - HVTC
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
3046 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
29/08/2021
Lần cuối Online
08-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt\

2021-10-29 19:18:13 · 165 views

bt

2021-10-29 19:17:15 · 125 views

BTVN 2

2021-10-20 00:03:42 · 144 views

btvn

2021-10-15 19:00:38 · 528 views

BT

2021-10-06 17:34:33 · 152 views

BT cuối kì

2021-10-06 16:41:56 · 284 views

BTVN 5

2021-10-01 14:38:37 · 203 views

BTVN B4

2021-09-28 14:49:30 · 379 views

btvn2.2

2021-09-21 12:14:40 · 590 views

BTVN2.1

2021-09-21 12:14:05 · 242 views

GOOD NIGHT

2021-09-16 14:17:09 · 234 views

PR 90.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 81.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

btvn

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

bt

BTGK

bt\

BTVN 5

BTVN 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

GOOD NIGHT

BUỔI 2

btvn2.2

BUỔI 3

BT

BUỔI 4

BTVN B4

BUỔI 5

BTVN 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BT cuối kì

Xem bằng