Trần Thị Thu

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Cầu Giấy - Hà Nội
Học tại
DH thương mại
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
802 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
24/11/2021
Lần cuối Online
25-11-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 5

2022-04-29 10:30:22 · 95 views

BTVN buổi 2

2022-04-27 23:24:51 · 59 views

Buổi 1 BTVN

2022-04-27 16:10:14 · 57 views

BTCK

2022-04-08 20:38:44 · 6 views

BTVN buổi 4

2022-03-30 13:49:15 · 58 views

BTVN buổi 1

2022-03-21 23:58:03 · 61 views

BTCK (làm lại)

2022-03-14 13:44:46 · 52 views

BT Buổi 5

2022-03-11 15:51:13 · 125 views

BT buổi 4

2022-03-02 22:57:27 · 64 views

Street Style

2022-03-02 21:27:36 · 50 views

Taylor Swift ft VOGUE

2022-03-02 21:24:44 · 168 views

BT buổi 1

2022-02-17 22:36:05 · 7 views

AE 90.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 87.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

Buổi 1 BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
PP 86.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN TUẦN 1

BTVN buổi 1

BTVN TUẦN 2

BTVN buổi 4

BT Cuối Kì

BTCK

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

BT buổi 1

BTVN B2

Taylor Swift ft VOGUE

BT buổi 3

Street Style

BT buổi 4

BT buổi 4

BTVN buổi 5

BT Buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK (làm lại)

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0