Trần Nguyễn Duy Thái

: ) simple is the best

TP. HCM

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
19099 lượt
Số lượt thích
101 lượt
Số lượt Featured
10 lượt
Thành viên từ
03/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BT4

2018-11-20 15:57:17 · 836 views

BTS3

2018-11-20 15:04:56 · 889 views

BT Photooshop_2 SG

2018-11-06 17:11:19 · 869 views

BTVN 1

2018-11-01 17:52:31 · 777 views

NAIL

2018-09-27 17:06:31 · 1246 views

BTVN 3 Ai SG

2018-09-13 15:40:05 · 1293 views

BTVN_2 Ai SG

2018-09-11 16:47:51 · 1065 views

BTVN

2018-09-06 16:45:06 · 1188 views

Id SG

2018-08-14 08:47:12 · 1496 views

BTVN2_Ae 37.4 SG

2018-07-18 15:27:31 · 948 views

BTVN 1 Ae SG

2018-07-06 18:30:34 · 938 views

Ae 32.3 Saigon BTVN B2

2018-01-27 11:17:33 · 156 views

Ae 32.3 Saigon B1

2018-01-24 20:08:41 · 233 views

BTCK Ai 28.11

2017-09-29 20:35:20 · 166 views

BTVN B6 Ai 28.11

2017-09-22 16:22:27 · 614 views

BTVN B4 Ai 28.11 SG

2017-09-20 20:54:57 · 227 views

BTVN B3 Ai 28.11 SG

2017-09-18 14:49:33 · 682 views

BTVN B2 Ai 28.11 SG

2017-09-13 10:36:14 · 602 views

BTVN B1 Ai 28.11 SG

2017-09-08 18:23:40 · 283 views

Theo Phong Trào : Brands in Your Life :

2017-08-17 15:50:05 · 540 views

FINAL Ps 26.11

2017-07-27 19:07:11 · 458 views

BTVN B6 Tran Thai Ps 26.11

2017-07-25 10:52:04 · 385 views

BTVN B5 Ps 26.11

2017-07-20 18:22:01 · 424 views

BTVN B4 Ps 26 11

2017-07-18 17:51:18 · 617 views

BTVN B3 Ps 26.11 Trần Thái

2017-07-13 09:36:29 · 660 views

BTVN B2 Tran Nguyen Duy Thai Ps 26_11

2017-07-09 16:37:27 · 1082 views

BTVN B1 Tran Nguyen Duy Thai Ps 26_11

2017-07-06 14:05:10 · 425 views

PS 41.14 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Đoàn Lê Quốc Huy
Trợ giảng:
Dương Quản Hậu
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BUỔI MỘT.

BTVN 1

BUỔI HAI.

BT Photooshop_2 SG

BUỔI BA.

BTS3

BUỔI BỐN.

BT4

TỐT NGHIỆP HOI

Pt - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 39.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Kim Ngân
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

BTVN

BTVN 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN_2 Ai SG

Buổi 3 - Typography

BTVN 3 Ai SG

Buổi 4 - Phác thảo logo

Bài tốt nghiệp

NAIL

ID 1-1 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Võ Vân Anh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 37.4 (Sài Gòn)
After Effects
Giảng viên:
Võ Bá Linh
Trợ giảng:
Đào Quôc Khang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN 1

BTVN 1 Ae SG

btvn 2

BTVN2_Ae 37.4 SG

BUỔI 4

BUỔI 5

XD (Sài Gòn) (Danh sách chờ)
XD
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 32.3 (Sài Gòn)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

[ BUỔI 1 ] [ BÀI TẬP VỀ NHÀ ]

Ae 32.3 Saigon B1

[ BUỔI 2 ] [ BÀI TẬP VỀ NHÀ ]

Ae 32.3 Saigon BTVN B2

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.11 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[ BUỔI 1 ] [ BÀI TẬP VỀ NHÀ ]

BTVN B1 Ai 28.11 SG

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B2 Ai 28.11 SG

[ BUỔI 3 ] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B3 Ai 28.11 SG

[ BUỔI 4 ] [ BÀI TẬP VỀ NHÀ ]

BTVN B4 Ai 28.11 SG

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B6 Ai 28.11

BÀI CUỐI KỲ

BTCK Ai 28.11

PS 26.11 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Lê Huỳnh Mai Phương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - Kiến thức cơ bản về thiết kế kĩ thuật số

BTVN B2 - Những điều cần biết về bố cục

BTVN B1 Tran Nguyen Duy Thai Ps 26_11

BTVN B3 - Thế giới màu sắc

BTVN B3 Ps 26.11 Trần Thái

BTVN B4 - Bài giữa kì

BTVN B4 Ps 26 11

BTVN B5 - Blend

BTVN B5 Ps 26.11

BTVN B6 - Retouch

BTVN B6 Tran Thai Ps 26.11

BTVN B8 - Bài cuối kì

FINAL Ps 26.11