Tìm kiếm
lê Kim Hằng

@Hagie Le

Living in 0

79

Đang làm tại
TP. Hồ Chí Minh
Học tại
FPT Polytechnic
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
35 lượt
Thành viên từ
13/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi 1 - BTVN

2022-06-09 14:00:03 · 16 views

BAI TAP 4

2022-04-26 19:49:58 · 13 views

Squid Game - Lê Quỳnh Kim Hằng

2022-04-21 18:21:27 · 6 views

PT 1-1 SG
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 90.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 89.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Bài tập về nhà buổi 1

Buổi 1 - BTVN

Bài tập về nhà buổi 2

Bài giữa kì

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
PS 88.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 87.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Squid Game - Lê Quỳnh Kim Hằng

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

BAI TAP 4

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0