Nguyễn Mạnh Hà

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
1071 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
19/03/2022
Lần cuối Online
19-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-21 12:07:55 · 22 views

BTVN 2

2022-10-11 23:28:12 · 36 views

BTVN 01

2022-09-30 11:40:05 · 25 views

BTCK - Happy Cafe app

2022-08-28 21:45:16 · 22 views

BTGK - Landing page

2022-08-16 11:04:00 · 24 views

BTVN 02

2022-08-10 14:14:10 · 12 views

BTVN 01 - Instagram

2022-08-05 18:46:55 · 12 views

BTCK

2022-07-31 21:10:26 · 4 views

BTVN 4 - Bamboo Layout

2022-07-19 19:15:48 · 100 views

BTVN 2 - Taste of the South

2022-07-13 23:26:02 · 51 views

BTVN 1

2022-07-09 22:55:21 · 27 views

Trải nghiệm tuyến Cát Linh - Hà Đông

2022-07-07 10:04:51 · 2 views

BTCK - Fcos Festival 2022

2022-07-01 22:00:24 · 22 views

BTVN 2

2022-06-23 17:11:57 · 21 views

BTVN 1

2022-06-14 14:34:04 · 31 views

BTCK (làm lại)

2022-06-11 14:20:16 · 34 views

BTVN 3 (làm lại)

2022-06-07 11:22:14 · 16 views

BTCK - Chiki Chiki Bang Bang by Queendom (Kinetic typography song)

2022-06-03 16:04:48 · 22 views

Bài tập giữa kỳ

2022-05-25 10:15:16 · 24 views

BTVN 2 (làm lại)

2022-05-22 10:33:34 · 23 views

BTVN 3 - ảnh hình chuyển động

2022-05-20 15:50:35 · 21 views

BTVN2

2022-05-20 10:20:13 · 18 views

BTVN 1 - Vệ tinh quay quanh trái đất (làm lại)

2022-05-19 09:58:24 · 18 views

BTVN 01 - vệ tinh quay quanh trái đất

2022-05-16 14:52:01 · 16 views

BTCK: Infographic

2022-05-15 20:38:43 · 19 views

Bài tập cuối khóa

2022-05-14 15:23:47 · 15 views

BTVN 04

2022-05-06 09:30:12 · 102 views

BTVN 3

2022-05-06 03:01:57 · 114 views

BTVN 02 - Nanjou Yoshino

2022-04-23 15:09:46 · 109 views

BTVN 01

2022-04-21 10:20:41 · 109 views

UA - danh sách chờ (Hà Nội)
UI UX Toàn Diện
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN 01

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 01 - Instagram

BTVN Buổi 2

BTVN 02

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTGK - Landing page

BTVN cuối khoá

BTCK - Happy Cafe app

PS 90.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

BTVN 1

Buổi 2: Typography

Buổi 3: Màu sắc

BTVN 2 - Taste of the South

Buổi 4: Bố cục

BTVN 4 - Bamboo Layout

Buổi 5: Blend

Buổi 6: Ấn phẩm

BTCK

Xem bằng
PR 89.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN Cuối Kỳ

BTCK - Fcos Festival 2022

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 88.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 9 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN 01 - vệ tinh quay quanh trái đất

Bài Tập Buổi 2

BTVN2

Bài Tập Buổi 3

BTVN 3 - ảnh hình chuyển động

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối Kỳ

BTCK - Chiki Chiki Bang Bang by Queendom (Kinetic typography song)

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 87.9 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN 01

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN 02 - Nanjou Yoshino

[Buổi 3] Typography

BTVN 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN 04

[Buổi 6] Infographic

Bài tập cuối khóa

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK: Infographic

Xem bằng