Robert Vu

@Robert Vu

Living in Ha Nam

Đang làm tại
Công ty TNHH Best BK
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
227 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
21/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BBK_Picnic_291022

2022-12-21 17:14:07 · 1 views

BTCK_B8

2022-10-22 10:50:42 · 5 views

BTVN_B5

2022-10-13 17:47:51 · 3 views

BTVN_B2

2022-10-07 17:36:03 · 4 views

BTVN_B1

2022-09-29 16:26:24 · 14 views

BTCK_VU HIEP

2022-08-26 20:12:29 · 29 views

Bt b3

2022-08-17 19:03:10 · 14 views

BTVN_Tuan1

2022-08-10 18:53:16 · 17 views

B6 Infographic

2022-06-30 19:30:32 · 21 views

B5

2022-06-23 21:15:22 · 15 views

B4

2022-06-21 18:20:26 · 27 views

B3

2022-06-17 17:49:33 · 13 views

B3

2022-06-16 18:21:26 · 16 views

B2

2022-06-14 18:37:53 · 16 views

B1

2022-06-09 18:37:19 · 9 views

Linh Chi

2022-04-22 15:44:07 · 14 views

Linh Chi

2022-04-20 19:16:34 · 9 views

UI 96.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 93.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN_B1

BTVN BUỔI 2

BTVN_B2

BTVN BUỔI 5

BTVN_B5

BTVN CUỐI KỲ

BTCK_B8

Xem bằng
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Tuần 1

BTVN_Tuan1

BTVN Tuần 2

BTVN tuần 3

BTCK_VU HIEP

Bài tập màu

Bt b3

Xem bằng
AI 89.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

B1

BUỔI 2

B2

BUỔI 3

B3

BUỔI 4

B4

B5

B5

CUỐI KỲ

B6 Infographic

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN 1

Linh Chi

BTVN 2

Linh Chi

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

Xem bằng