Phạm Vũ Đức Bình

Living in 0

79

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Trường ĐH KHXH&NV TPHCM
Dự án đã thực hiện
25 dự án
Số lượt xem
473 lượt
Số lượt thích
19 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
05/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck - phạm vũ đức bình

2022-09-24 19:17:39 · 82 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB4

2022-09-15 18:47:17 · 12 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB3

2022-09-13 18:59:28 · 10 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB1

2022-09-08 19:13:34 · 3 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB2

2022-09-08 18:57:21 · 13 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTGK

2022-07-24 13:11:23 · 3 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVN B3

2022-07-23 14:11:30 · 7 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB2

2022-07-16 09:55:40 · 5 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB2

2022-07-16 09:53:57 · 14 views

Phạm Vũ Đức Bình Bình- BTCK

2022-07-07 16:21:04 · 16 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTGK

2022-06-23 15:48:16 · 16 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB2

2022-06-14 10:20:24 · 13 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB1

2022-06-09 14:58:34 · 14 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTCK

2022-06-02 17:26:53 · 28 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVN B6

2022-06-02 17:24:22 · 14 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB4

2022-05-24 21:06:09 · 22 views

BTVNB3 _ PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

2022-05-19 18:23:32 · 13 views

BTVN B2 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

2022-05-17 14:18:11 · 27 views

BTVN Buổi 1 - Trái cây

2022-05-12 18:00:10 · 19 views

BTCK - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - PS87.2

2022-05-06 20:55:45 · 30 views

BTVNB5 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

2022-04-28 12:49:20 · 21 views

BTVN B4 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

2022-04-26 18:32:03 · 35 views

BTVN Buổi 3

2022-04-21 19:05:33 · 20 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVN Buổi 2

2022-04-18 12:58:55 · 14 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVN Buổi 1

2022-04-14 15:07:27 · 22 views

PT 98.91
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB1

BTVN BUỔI 2

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB2

BTVN BUỔI 3

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB3

BTVN BUỔI 4

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

btck - phạm vũ đức bình

Xem bằng
AE 90.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB2

BÀI TẬP BUỔI 2

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB2

BÀI TẬP BUỔI 3

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVN B3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTGK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
PR 89.311 ONLINE SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 01

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB1

Bài tập Buổi 02

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB2

Bài tập Giữa Kì

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTGK

Bài tập Cuối môn

Phạm Vũ Đức Bình Bình- BTCK

Xem bằng
AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1 - Trái cây

BTVN B2

BTVN B2 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

BTVN B3

BTVNB3 _ PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

BTVN B4

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB4

BTVN B6

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVN B6

BTCK

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTCK

Xem bằng
PS 87.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Phạm Vũ Đức Bình - BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

Phạm Vũ Đức Bình - BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

BTVN BUỔI 5

BTVNB5 - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH

BTVN CUỐI KỲ

BTCK - PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - PS87.2

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0