Nguyễn Lê Diễm Quỳnh

Living in 0

Học tại
Học viện ngân hàng
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
573 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
21/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 1

2022-09-03 16:22:08 · 42 views

BTCK

2022-06-30 15:32:13 · 56 views

Bài giữa kì

2022-06-26 20:48:31 · 27 views

Chỉnh sửa ảnh

2022-06-21 17:08:29 · 64 views

Vogue magazine covers

2022-06-13 11:47:18 · 89 views

Cắt ghép ảnh

2022-06-08 23:35:17 · 141 views

Bài tập cuối kì - infographic

2022-06-02 16:43:45 · 44 views

Nộp bài tập giữa kì lớp AI

2022-05-26 17:38:40 · 30 views

Portrait

2022-05-17 18:35:14 · 28 views

fruitlook

2022-05-12 16:10:25 · 52 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

Xem bằng
UI 90.2 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Phạm Hồng Phúc
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 89.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Cắt ghép ảnh

BTVN 2

Vogue magazine covers

BTVN 3

BTGK

Bài giữa kì

BTVN 5

Chỉnh sửa ảnh

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

fruitlook

BTVN B2

Portrait

BTVN B3

BTVN B4

Nộp bài tập giữa kì lớp AI

BTVN B6

BTCK

Bài tập cuối kì - infographic

Xem bằng