Nguyễn Hồng Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
247 lượt
Thành viên từ
30/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-07-07 18:59:28 · 16 views

Quang Ninh Trip 2022

2022-07-03 21:42:14 · 9 views

BTCK PS Ấn phẩm

2022-07-03 16:01:46 · 15 views

BTGK pr

2022-06-29 18:08:28 · 22 views

BLEND BTVN B5

2022-06-23 23:45:09 · 9 views

BTVN giữa kì PS

2022-06-22 07:37:06 · 43 views

BTVN 3 Nguyễn Hồng Ngọc

2022-06-17 00:13:01 · 25 views

BTVN PREMIERE 2

2022-06-14 10:49:24 · 8 views

MONO MAGAZINE COVER JUNE 2022

2022-06-13 22:16:53 · 52 views

Wonderful Land

2022-06-10 00:05:46 · 18 views

Travel NEWYORK Bullet Journal

2022-06-09 22:23:38 · 30 views

ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 89.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

Wonderful Land

BTVN Buổi 2

BTVN PREMIERE 2

BTVN Giữa kỳ

BTGK pr

BTVN Cuối Kỳ

Quang Ninh Trip 2022

Xem bằng
PS 89.3 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Travel NEWYORK Bullet Journal

Buổi 2: Typography

MONO MAGAZINE COVER JUNE 2022

Buổi 3: Màu sắc

BTVN 3 Nguyễn Hồng Ngọc

Buổi 4: Bố cục

BTVN giữa kì PS

Buổi 5: Blend

BLEND BTVN B5

Buổi 6: Ấn phẩm

BTCK PS Ấn phẩm

Xem bằng