Bùi Thu Trang

@Bui Thu Trang

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
233 lượt
Thành viên từ
10/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Trang

2022-08-04 21:46:09 · 13 views

btvn b2 - phan 1

2022-07-16 00:03:01 · 6 views

btvn b1

2022-07-09 21:34:28 · 18 views

Trang Bui

2022-07-01 17:48:11 · 13 views

btck

2022-06-30 15:47:01 · 38 views

Trangg Bui

2022-06-29 15:35:43 · 23 views

Trang Bui

2022-06-24 17:32:37 · 14 views

Trangg

2022-06-22 18:23:28 · 9 views

Trangg

2022-06-21 15:00:40 · 23 views

Trang Bui

2022-06-17 17:19:00 · 12 views

Trangg Bui

2022-06-16 12:56:53 · 13 views

Trang Bui

2022-06-14 23:58:04 · 5 views

Trangg Bui

2022-06-13 17:15:27 · 37 views

TrangBui - btvn b1

2022-06-13 14:52:31 · 9 views

Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 90.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

btvn b1

BTVN BUỔI 2

btvn b2 - phan 1

BTVN CUỐI KỲ

BTCK - Trang

Xem bằng
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

Trang Bui

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Trang Bui

BTVN BUỔI 4

Trangg

BTVN BUỔI 5

Trang Bui

BTVN BUỔI 6

Trangg Bui

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Trang Bui

Xem bằng
PS 89.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

TrangBui - btvn b1

BTVN 2

Trangg Bui

BTVN 3

Trangg Bui

BTGK

Trangg

BTVN 5

BTCK

btck

Xem bằng