Đỗ Thị Huyên
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
146 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi 1

2022-11-02 19:00:41 · 9 views

BTCK

2022-10-23 23:46:39 · 9 views

Cốm

2022-10-18 14:18:14 · 19 views

hw

2022-10-12 19:27:29 · 10 views

btvn

2022-10-05 18:59:24 · 12 views

Tea Ceremony

2022-07-28 10:11:07 · 31 views

Buổi 5

2022-07-20 22:13:17 · 12 views

.

2022-07-19 09:23:26 · 16 views

Btvn

2022-07-14 00:49:29 · 20 views

Buổi 1

2022-07-13 20:53:37 · 8 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 98.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 94.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 93.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

btvn

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

hw

BTVN BUỔI 5

Cốm

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Buổi 1

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Btvn

Bài tập giữa kì

.

Bài tập về nhà buổi 05

Buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Tea Ceremony

Xem bằng