lưu nguyên thảo

@larima.loo

my behance: https://www.behance.net/nguyenthaolarima

Dự án đã thực hiện
36 dự án
Số lượt xem
1555 lượt
Số lượt thích
34 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
30/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
SPACESHIP ANIMATION

2023-06-20 09:52:32 · 49 views

animation shape layer

2023-05-24 18:24:46 · 62 views

kinetic typography

2023-05-23 22:14:43 · 65 views

animation b1

2023-05-12 19:09:29 · 56 views

animation b1

2023-05-12 19:06:06 · 37 views

Vitamin cam - chụp nước uống

2023-05-09 08:03:29 · 1 views

Project chụp ảnh sản phẩm

2023-05-08 18:22:57 · 40 views

SODA TRÁI CÂY - project chụp nước

2023-05-08 18:11:04 · 38 views

Project chụp nước

2023-05-08 17:37:36 · 46 views

LANEIGE SERUM TVC PROJECT

2023-05-08 17:27:17 · 48 views

Kịch bản tvc quảng cáo laneige serum

2023-05-08 17:18:02 · 38 views

highland tvc

2023-04-12 18:18:34 · 55 views

Project chụp nước uống

2023-04-08 18:24:33 · 56 views

thực hành buổi 1

2023-04-07 12:54:19 · 10 views

Learning app design - btck

2023-03-06 10:46:28 · 54 views

news app

2023-02-21 19:07:52 · 61 views

ikea page

2023-02-21 19:04:45 · 50 views

healthcare app

2023-02-14 15:36:36 · 20 views

Giao diện instagram

2023-02-09 16:10:48 · 41 views

layout tạp chí - bài cuối môn

2022-10-20 19:04:46 · 106 views

layout magazine

2022-10-11 10:52:20 · 61 views

layout design 2

2022-10-06 15:44:31 · 25 views

typography

2022-10-04 18:20:54 · 11 views

layout - b1

2022-09-29 18:36:32 · 64 views

celebrate card design

2022-09-19 14:29:53 · 9 views

BUỔI 6- CĂN GIÓNG- bố cục tạp chí

2022-08-29 16:35:00 · 8 views

Infographic - lịch sử điện ảnh

2022-08-29 16:33:05 · 17 views

typography - study

2022-08-10 20:40:07 · 29 views

chân dung timothee chalamet

2022-08-09 00:54:14 · 152 views

fruits illustration

2022-08-04 00:50:46 · 39 views

MOCK UP POSTER ADIDAS

2022-08-03 20:23:00 · 7 views

POSTER ADIDAS

2022-07-27 10:26:40 · 42 views

poster stranger things

2022-07-18 17:25:32 · 50 views

design poster- demo

2022-07-14 01:07:45 · 15 views

bài tập thiết kế menu

2022-07-11 22:10:26 · 27 views

bài tập buổi 1- nguyên thảo

2022-07-06 16:35:40 · 66 views

AE 100.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

animation b1

BTVN BUỔI 2

animation b1

BTVN BUỔI 3

animation shape layer

BTVN BUỔI 4

kinetic typography

BTVN CUỐI KỲ

SPACESHIP ANIMATION

Xem bằng
PR 99.71 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 01

thực hành buổi 1

Bài tập Buổi 02

highland tvc

Bài tập Giữa Kì

Kịch bản tvc quảng cáo laneige serum

Bài tập Cuối Môn

LANEIGE SERUM TVC PROJECT

Xem bằng
PT 98.91
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ

Project chụp nước

Xem bằng
UI 97.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Giao diện instagram

BTVN B2

healthcare app

BTVN B3

news app

BTGK

ikea page

BTCK

Learning app design - btck

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

layout - b1

BTVN BUỔI 2

typography

BTVN BUỔI 3

layout design 2

BTVN BUỔI 4

layout magazine

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

layout tạp chí - bài cuối môn

Xem bằng
AI 91.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1

fruits illustration

B2

chân dung timothee chalamet

B3

typography - study

B4

celebrate card design

B5

Infographic - lịch sử điện ảnh

B6

BUỔI 6- CĂN GIÓNG- bố cục tạp chí

Xem bằng
PS 90.31 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

bài tập buổi 1- nguyên thảo

BÀI TẬP BUỔI 2

bài tập thiết kế menu

BÀI TẬP BUỔI 3

design poster- demo

BÀi TẬP GIỮA KÌ

poster stranger things

BÀI TẬP CUỐI KÌ

POSTER ADIDAS

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K90
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0