Nguyễn Yến Nhi

1

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
737 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
04/07/2022
Lần cuối Online
13-09-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B3

2022-09-09 19:01:51 · 21 views

BTVN B2

2022-09-08 19:32:03 · 12 views

BTVN B2

2022-09-07 22:35:59 · 20 views

BTVN B1

2022-09-05 00:15:15 · 26 views

BTVN B1

2022-09-04 17:36:02 · 57 views

BTVN4

2022-07-28 17:09:01 · 13 views

BTCK - Poster

2022-07-28 10:36:13 · 74 views

Bài tập cuối khóa AI

2022-07-28 02:40:06 · 81 views

BTVN 5 - Chỉnh sửa hình ảnh

2022-07-20 21:33:36 · 74 views

BTGK - Layout

2022-07-19 04:10:10 · 88 views

BTVN 3 Collage art

2022-07-14 00:54:35 · 36 views

BTVN 3

2022-07-13 23:24:50 · 49 views

BTVN B2 - Đã chỉnh

2022-07-11 22:07:58 · 77 views

BTVN B2

2022-07-11 10:33:25 · 55 views

BTVN B1

2022-07-07 01:56:20 · 33 views

Bài tập 1

2022-07-07 00:08:57 · 21 views

UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B3

BTGK

BTCK

Xem bằng
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

Xem bằng
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN B2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

Bài tập cuối khóa AI

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN B1

Bài tập buổi 2

BTVN B2 - Đã chỉnh

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN 3 Collage art

Bài tập giữa kì

BTGK - Layout

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN 5 - Chỉnh sửa hình ảnh

Bài tập cuối kỳ

BTCK - Poster

Xem bằng