Phạm Hồng Nhung
Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
964 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
08/07/2022
Lần cuối Online
07-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-20 19:14:19 · 87 views

Coffee

2022-10-13 18:42:51 · 26 views

Moby Dick

2022-10-06 19:20:31 · 28 views

Vincent Van Gogh

2022-09-29 18:25:30 · 85 views

Bài tập cuối khóa

2022-08-28 15:02:44 · 72 views

BTGK

2022-08-21 15:02:50 · 52 views

Typography design

2022-08-20 14:48:14 · 37 views

BTVN buổi 2

2022-08-13 15:03:27 · 28 views

Vẽ hoa quả bằng công cụ hình

2022-08-11 20:14:25 · 27 views

Bài Tập Cuối Khóa

2022-07-31 04:43:44 · 78 views

Buổi 4 - Shopee Business Brochure

2022-07-22 21:18:17 · 178 views

Buổi 3

2022-07-22 20:56:06 · 105 views

Magazine cover

2022-07-16 07:34:15 · 116 views

Buổi 1

2022-07-09 21:43:07 · 45 views

PP 101.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
Xem bằng
AE 100.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

Vincent Van Gogh

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Moby Dick

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Coffee

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Vẽ hoa quả bằng công cụ hình

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3

Typography design

BTGK

BTGK

BTCK

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
PS 90.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Buổi 1

BTVN 2

Magazine cover

BTVN 3

Buổi 3

BTVN 4

Buổi 4 - Shopee Business Brochure

BTVN 5

BTCK

Bài Tập Cuối Khóa

Xem bằng