Trần Việt Hoa
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
123 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
13/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Btvn b1

2022-09-30 11:31:49 · 31 views

btvn

2022-09-23 05:20:53 · 7 views

btvnb2pre

2022-09-17 01:55:08 · 4 views

btvn

2022-09-14 00:55:23 · 12 views

btvn

2022-08-17 18:11:11 · 19 views

btvn

2022-08-12 17:10:10 · 50 views

PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Btvn b1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

PR 92.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

btvn

BTVN BUỔI 2

btvnb2pre

BTVN GIỮA KÌ

btvn

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Tuần 1

btvn

BTVN Tuần 2

BTVN tuần 3

Bài tập màu

btvn