ThI Quynh Van Bui
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
182 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 03

2022-11-03 19:04:01 · 13 views

BTVN 01

2022-10-27 10:33:22 · 27 views

BT cuối kỳ

2022-09-27 16:49:41 · 15 views

BTVN4

2022-09-12 17:09:27 · 39 views

BTVN 3

2022-09-08 15:56:46 · 15 views

BTVN 1

2022-09-06 15:56:51 · 53 views

Quỳnh Vân

2022-09-06 09:24:17 · 20 views

PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BT buổi 1

BTVN 01

BT buổi 2

BT buổi 3

BTVN 03

Bt buổi 4

Bt buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

Quỳnh Vân

B3

BTVN 3

b4

BTVN4

BÀI TẬP CUỐI KỲ PHÁC THẢO

Bài tập cuối kỳ

BT cuối kỳ

Xem bằng