[AE 93.3 ] BTCK

2022-10-30 14:45:04 · 27 views

PR 93.3 - BTCK

2022-10-23 03:42:20 · 19 views

BTGK

2022-10-22 20:28:44 · 10 views

[ AE - 93.3 ] - BTGK

2022-10-15 01:52:58 · 11 views

[ AE - 93.3 ] - BTVN 03

2022-10-13 17:26:06 · 15 views

[ AE ] - BTVN 02.

2022-10-08 14:18:31 · 18 views

[ PR ] ↬ BTVN 02.

2022-10-07 02:14:09 · 8 views

[ PR ] ㄟ BTVN 01.

2022-10-06 03:11:55 · 9 views

[ AE ] ⇝ BTVN 01

2022-10-02 14:24:56 · 20 views

BTCK ⇝ Ấn phầm truyền thông.

2022-10-02 03:22:52 · 58 views

BTCK ⇝ POSTER - 01

2022-10-01 03:03:30 · 17 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC - TEST

2022-09-30 21:49:36 · 5 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC

2022-09-30 21:48:48 · 11 views

[ PS ] ⇝ BTVN 04 - Shoe

2022-09-24 02:06:54 · 30 views

[ PS ] ⇝ BTVN 03 - Homepage

2022-09-23 01:01:20 · 38 views

[ AI ] ⇝ BTVN 04 - Thiết kế thiệp cho ngày lễ/ sự kiện bất kì.

2022-09-19 15:42:45 · 77 views

[ AI ] ⇝ BTVN 03 - Expressive Typography

2022-09-19 09:25:52 · 36 views

[ AI ] ⇝ BTVN 02 - Flat illustration

2022-09-17 02:06:35 · 39 views

[ PS ] ⇝ BTVN 02 - CẮT DÁN

2022-09-16 12:08:45 · 33 views

[ AI ] ⇝ BTVN 01 - VẼ 3 LOẠI TRÁI CÂY BẤT KÌ

2022-09-11 14:36:53 · 25 views

[ PS ] ⇝ BTVN 01 - CẮT GHÉP ẢNH

2022-09-10 23:34:54 · 35 views

PR 93.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

[ PR ] ㄟ BTVN 01.

BTVN BUỔI 2

[ PR ] ↬ BTVN 02.

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

PR 93.3 - BTCK

Xem bằng
AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

[ AE ] ⇝ BTVN 01

Bài Tập Buổi 2

[ AE ] - BTVN 02.

Bài Tập Buổi 3

[ AE - 93.3 ] - BTVN 03

Bài tập Giữa Kỳ

[ AE - 93.3 ] - BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

[AE 93.3 ] BTCK

Xem bằng
AI 92.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

[ AI ] ⇝ BTVN 01 - VẼ 3 LOẠI TRÁI CÂY BẤT KÌ

BTVN Buổi 2

[ AI ] ⇝ BTVN 02 - Flat illustration

[Buổi 3] Typography

[ AI ] ⇝ BTVN 03 - Expressive Typography

[Buổi 4] Màu sắc

[ AI ] ⇝ BTVN 04 - Thiết kế thiệp cho ngày lễ/ sự kiện bất kì.

BTCK

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC - TEST

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC

Xem bằng
PS 92.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

[ PS ] ⇝ BTVN 01 - CẮT GHÉP ẢNH

BTVN 2

[ PS ] ⇝ BTVN 02 - CẮT DÁN

BTVN 3

[ PS ] ⇝ BTVN 03 - Homepage

BTVN 4

[ PS ] ⇝ BTVN 04 - Shoe

BTVN 6

BTCK ⇝ POSTER - 01

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK ⇝ Ấn phầm truyền thông.

Xem bằng