Bùi Quang Đại
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
349 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
[ AE ] ⇝ BTVN 01

2022-10-02 14:24:56 · 12 views

BTCK ⇝ Ấn phầm truyền thông.

2022-10-02 03:22:52 · 35 views

BTCK ⇝ POSTER - 01

2022-10-01 03:03:30 · 15 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC - TEST

2022-09-30 21:49:36 · 4 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC

2022-09-30 21:48:48 · 7 views

[ PS ] ⇝ BTVN 04 - Shoe

2022-09-24 02:06:54 · 26 views

[ PS ] ⇝ BTVN 03 - Homepage

2022-09-23 01:01:20 · 27 views

[ AI ] ⇝ BTVN 04 - Thiết kế thiệp cho ngày lễ/ sự kiện bất kì.

2022-09-19 15:42:45 · 65 views

[ AI ] ⇝ BTVN 03 - Expressive Typography

2022-09-19 09:25:52 · 35 views

[ AI ] ⇝ BTVN 02 - Flat illustration

2022-09-17 02:06:35 · 36 views

[ PS ] ⇝ BTVN 02 - CẮT DÁN

2022-09-16 12:08:45 · 31 views

[ AI ] ⇝ BTVN 01 - VẼ 3 LOẠI TRÁI CÂY BẤT KÌ

2022-09-11 14:36:53 · 25 views

[ PS ] ⇝ BTVN 01 - CẮT GHÉP ẢNH

2022-09-10 23:34:54 · 31 views

PR 93.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương (Tuộc)
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

[ AE ] ⇝ BTVN 01

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

AI 92.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

[ AI ] ⇝ BTVN 01 - VẼ 3 LOẠI TRÁI CÂY BẤT KÌ

BTVN Buổi 2

[ AI ] ⇝ BTVN 02 - Flat illustration

[Buổi 3] Typography

[ AI ] ⇝ BTVN 03 - Expressive Typography

[Buổi 4] Màu sắc

[ AI ] ⇝ BTVN 04 - Thiết kế thiệp cho ngày lễ/ sự kiện bất kì.

BTCK

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC - TEST

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC

Bằng Giỏi
PS 92.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Trung Hiếu
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

[ PS ] ⇝ BTVN 01 - CẮT GHÉP ẢNH

BTVN 2

[ PS ] ⇝ BTVN 02 - CẮT DÁN

BTVN 3

[ PS ] ⇝ BTVN 03 - Homepage

BTVN 4

[ PS ] ⇝ BTVN 04 - Shoe

BTVN 6

BTCK ⇝ POSTER - 01

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK ⇝ Ấn phầm truyền thông.

Bằng Giỏi