Nguyễn Phương Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Nhà
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
265 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
03/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK A28.5

2017-10-01 11:15:07 · 74 views

BTVN LOGO Ai28.5

2017-09-30 09:31:25 · 41 views

btvn b2-Ai

2017-08-12 17:42:56 · 77 views

btck pts26.10

2017-07-30 19:33:56 · 73 views

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.5
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1: Tạo hình cơ bản

BTVN B2

BTVN Buổi 3: TYPOGRAPHY

BTVN B4: BT giữa kì

BTVN LOGO Ai28.5

BTVN B5: Layout

BTCK: Brand guideline

BTCK A28.5

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn b2-Ai

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 26.10
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTVN B5

BTCK

btck pts26.10