BTCK

2023-05-25 19:07:40 · 21 views

BTGK

2023-05-18 19:07:47 · 22 views

BTVN_Buoi_3

2023-05-16 16:35:45 · 26 views

BTCK

2023-05-12 22:13:32 · 29 views

BTVN_Buoi_2

2023-05-11 16:29:25 · 10 views

BT_buoi_1

2023-05-08 22:57:46 · 25 views

BTVN

2023-05-06 17:58:43 · 5 views

BTVN

2023-05-06 14:32:01 · 22 views

BTVN_Buoi2

2023-04-15 13:20:47 · 35 views

btvn

2023-04-09 15:04:37 · 30 views

BTCK

2023-04-06 23:05:00 · 52 views

BTGK

2023-03-26 14:05:02 · 37 views

BTVN_buoi_2

2023-03-14 18:05:23 · 48 views

Bài tập cuối kỳ

2023-03-11 17:54:25 · 71 views

Bài tập giữa kỳ

2023-02-25 11:01:34 · 35 views

BTVN_Buoi_3

2023-02-19 14:41:31 · 7 views

BTVN_Buoi_2

2023-02-18 11:10:57 · 45 views

BTVN Buoi_1

2023-02-12 13:41:41 · 39 views

Bai_tap_Cuoi_mon_ID

2023-01-16 10:31:08 · 51 views

Bài tập giữa kỳ

2023-01-03 16:07:19 · 30 views

BTVN_Buoi_3

2022-12-29 18:31:44 · 20 views

BTVN_Buoi_2

2022-12-27 18:02:42 · 35 views

BTVN_Buoi_1

2022-12-22 15:36:41 · 12 views

Bài tập cuối kỳ

2022-12-18 19:42:31 · 47 views

Kịch bản buổi 3

2022-12-02 19:05:23 · 27 views

BTVN Buoi2

2022-11-30 18:55:35 · 11 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-11-26 19:07:08 · 177 views

Bài tập buổi 1

2022-11-25 07:41:26 · 10 views

Bài tập trước cuối kỳ

2022-11-15 18:52:27 · 55 views

Bài tập giữa kỳ

2022-11-08 18:42:13 · 48 views

BTVN buoi 2

2022-11-01 18:35:53 · 78 views

BTVN buổi 1

2022-10-27 18:34:58 · 110 views

Bai tap cuoi ky

2022-10-23 18:40:29 · 53 views

BTVN Album

2022-10-19 18:34:55 · 29 views

Lightroom

2022-10-12 22:03:46 · 31 views

BTVN Buoi 2

2022-10-05 19:24:03 · 16 views

BTVN Photography

2022-09-30 18:04:56 · 22 views

UI 100.1 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BT_buoi_1

BTVN B2

BTVN_Buoi_2

BTVN B3

BTVN_Buoi_3

BTGK

BTGK

BTCK

BTCK

Xem bằng
PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

btvn

[BTVN] - Buổi 2

BTVN_Buoi2

[BTVN] - Buổi 4

BTVN

[BTVN] - Buổi 5

BTVN

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK

Xem bằng
AE 98.141 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập 2

BTVN_buoi_2

BT GIỮA KỲ

BTGK

Bài tập cuối kì

BTCK

Xem bằng
AI 97.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BTVN Buoi_1

BTVN Buổi 2

BTVN_Buoi_2

Btvn buổi 3

BTVN_Buoi_3

Bài tập giữa kì

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kì

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
ID 96.141 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập Buổi 01

BTVN_Buoi_1

Bài tập Buổi 02

BTVN_Buoi_2

Bài tập Buổi 03

BTVN_Buoi_3

Bài tập Giữa Kì

Bài tập giữa kỳ

Bài tập Cuối môn

Bai_tap_Cuoi_mon_ID

Xem bằng
PR 95.141 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập Buổi 01

Bài tập buổi 1

Bài tập Buổi 02

BTVN Buoi2

Bài tập Giữa kì

Kịch bản buổi 3

Bài tập Cuối môn

Bài tập cuối kỳ

Bài tập Cuối Môn

Xem bằng
PS 94.141 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN buoi 2

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài tập giữa kỳ

BÀI TẬP Trước cuối Kỳ

Bài tập trước cuối kỳ

BÀI CUỐI KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
Pt 93.71 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN#01

BTVN Photography

BTVN#02

BTVN Buoi 2

BTVN#03

Lightroom

BTGK

BTVN Album

Bài Tập Cuối Kì

Bai tap cuoi ky

STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K93
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0