Hoàng như quỳnh

1

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
112 lượt
Thành viên từ
20/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập giữa kỳ

2023-01-04 15:01:29 · 27 views

BTVN Buổi 1

2022-12-23 15:17:45 · 14 views

BTVN 05

2022-12-09 19:00:55 · 12 views

TEST 01

2022-12-07 16:10:16 · 33 views

BTVN 1 PSD95.6

2022-11-30 19:00:00 · 11 views

BTVN Buổi 2

2022-11-30 18:13:15 · 15 views

AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 101.4 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 98.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Bài tập giữa kỳ

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN 1 PSD95.6

BTVN 2

BTVN Buổi 2

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

TEST 01

BTVN 5

BTVN 05

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

Xem bằng