Bai tap cuoi ky - Mot phut gioi thieu noi toi song

2023-01-17 23:28:44 · 8 views

Bai tap buoi 5 To He

2023-01-05 12:45:38 · 16 views

Bài tập buổi 2 AE văn phòng

2023-01-03 16:21:11 · 6 views

BTVN buoi 1 trai dat xoay

2023-01-01 16:32:25 · 10 views

Bài Tập Premier về nhà buổi 2

2022-12-26 17:49:18 · 12 views

Bao lì xì cat 2023

2022-12-23 11:22:23 · 19 views

Bài tập về nhà Pre - Buổi 1

2022-12-22 12:04:06 · 27 views

Godfather film part 2

2022-12-21 16:10:58 · 13 views

Thiệp giáng sinh 2022

2022-12-21 12:40:31 · 13 views

Menu

2022-12-20 22:39:03 · 3 views

Bài cuối khoá PS

2022-12-20 22:35:45 · 38 views

Vẽ mèo theo mẫu bằng paintool

2022-12-13 16:51:46 · 4 views

Vẽ mặt cười bằng painttool

2022-12-13 16:50:22 · 15 views

Con ki ki thích ngậm bông

2022-12-02 12:51:25 · 11 views

GIOITHIEUBANTHAN

2022-11-30 14:46:57 · 8 views

AIB1

2022-11-27 15:03:25 · 7 views

PS_BT1

2022-10-27 19:13:57 · 29 views

AI_BT1

2022-10-27 15:20:12 · 28 views

UA 4.971
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 7 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 96.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

Bài tập về nhà Pre - Buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài Tập Premier về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 5

Bai tap buoi 5 To He

BTVN CUỐI KỲ

Bai tap cuoi ky - Mot phut gioi thieu noi toi song

Xem bằng
AE 96.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

BTVN buoi 1 trai dat xoay

Bài Tập Buổi 2

Bài tập buổi 2 AE văn phòng

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
AI 95.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

AIB1

BÀI TẬP BUỔI 2

Vẽ mặt cười bằng painttool

BÀI TẬP BUỔI 4

Thiệp giáng sinh 2022

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bao lì xì cat 2023

Xem bằng
PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

GIOITHIEUBANTHAN

BÀI TẬP BUỔI 2

Con ki ki thích ngậm bông

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Godfather film part 2

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài cuối khoá PS

Xem bằng