Nguyễn tuấn anh

@Kiddo

1

Đang làm tại
GEN Co.
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
186 lượt
Thành viên từ
07/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Poster Film The Invisible Man

2022-12-07 00:37:08 · 58 views

BTVN3 - PSD95.6

2022-12-02 02:02:41 · 46 views

BTVN 2 - PSD95.6

2022-11-30 01:39:31 · 48 views

BTVN1 - PSD95.6

2022-11-30 01:27:53 · 34 views

AE 101.4 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN1 - PSD95.6

BTVN 2

BTVN 2 - PSD95.6

BTVN 3

BTVN3 - PSD95.6

BT GIỮA KÌ

Poster Film The Invisible Man

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

Xem bằng