Đặng Bích Hợp
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
800 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
04/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-11-12 14:52:30 · 9 views

MY BIRTHDAY PARTY

2023-11-02 18:54:28 · 53 views

NO FOOD NO LIFE

2023-10-31 15:18:49 · 39 views

BTVN 2

2023-10-24 13:16:38 · 41 views

BTVN 1

2023-10-22 13:54:37 · 28 views

BTCK

2023-06-07 10:17:11 · 117 views

BTAP GIUA KHOA

2023-05-19 22:26:03 · 86 views

isometric room

2023-05-10 19:59:41 · 11 views

btvn 4

2023-05-01 21:45:49 · 15 views

lên màu

2023-04-22 13:06:32 · 40 views

tắm hồ bơi

2023-04-16 14:04:04 · 5 views

BTVN B3

2023-04-16 13:33:38 · 80 views

cake or gift

2023-04-14 16:26:56 · 33 views

BT cuối khóa

2023-04-02 10:17:09 · 22 views

hobipalooza

2023-04-02 08:56:10 · 7 views

btvn

2023-03-26 19:21:25 · 17 views

coffee poster

2023-03-23 20:40:23 · 47 views

btvn

2023-03-21 21:15:24 · 35 views

collage art

2023-03-14 21:46:15 · 62 views

PICNIC

2023-03-11 15:14:33 · 53 views

Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 106.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Bảo Kim
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

B1 Tạo hình cơ bản

BTVN 1

B2 Tạo hình nâng cao

BTVN 2

B3 Typography

NO FOOD NO LIFE

B4 Màu sắc

MY BIRTHDAY PARTY

B5 Infographic

BTCK

Xem bằng
DP 99.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

Bài tập về nhà buổi 01

tắm hồ bơi

Bài tập buổi 2

cake or gift

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN B3

Bài tập về nhà buổi 04

lên màu

Bài tập về nhà buổi 05

btvn 4

Bài tập về nhà buổi 06

isometric room

Bài tập giữa khóa

BTAP GIUA KHOA

Bài tập cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

PICNIC

Buổi 2: Collage Art

collage art

Buổi 3: Layout Design

btvn

Buổi 4: Commercial Product Poster

coffee poster

Buổi 5: Graphic Poster

btvn

Buổi 6: Poster cuối khóa

hobipalooza

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BT cuối khóa

Xem bằng