BTCK-lpl

2024-06-13 17:57:57 · 4 views

btgk

2024-06-03 14:27:38 · 13 views

Btvn3

2024-06-01 10:42:44 · 10 views

btvn2

2024-05-26 01:03:11 · 7 views

btvn1

2024-05-25 12:36:31 · 10 views

BTCM

2024-05-13 19:25:37 · 42 views

btvn4

2024-05-10 21:42:12 · 42 views

btvn2

2024-04-24 20:07:35 · 28 views

BTVN1

2024-04-23 11:52:31 · 44 views

BTCK (đã sửa)

2024-03-17 16:26:21 · 19 views

btvn5

2024-03-10 14:58:07 · 14 views

BTVN 4

2024-03-09 15:11:24 · 39 views

BTVN 3

2024-03-09 01:13:22 · 9 views

BTVN2

2024-03-02 14:45:39 · 50 views

btvn1 của lpl

2024-02-25 14:57:18 · 21 views

BTCK

2023-11-09 19:42:13 · 53 views

btvn5

2023-11-02 21:06:57 · 33 views

btvn4

2023-10-31 17:20:36 · 34 views

btvn3

2023-10-30 00:25:04 · 39 views

btvn b2

2023-10-24 16:58:07 · 38 views

travel inforgraphic

2023-09-20 17:38:56 · 14 views

travel tips

2023-09-20 17:37:48 · 17 views

btvn1

2023-09-19 21:28:19 · 21 views

Christmas postcard

2023-09-19 00:34:32 · 16 views

btvn2-lpl

2023-09-08 22:20:17 · 36 views

UI 113.2 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Tuyền Nguyễn
Trợ giảng:
Đào Ngọc Yến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

btvn1

BTVN 2

btvn2

BTVN 3

Btvn3

BTGK

btgk

Btck

BTCK-lpl

Xem bằng
ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTCM

BTCM

Xem bằng
PP 110.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN B1

btvn1 của lpl

BTVN B2

BTVN2

BTVN B3

BTVN 3

BTVN B4

BTVN 4

BTCK

BTCK (đã sửa)

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 106.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

btvn b2

BTVN buổi 3

btvn3

BTVN buổi 4

btvn4

BTVN buổi 5

btvn5

Btvn buổi 6

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 104.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

B1 Tạo hình cơ bản

btvn1

B2 Tạo hình nâng cao

btvn2-lpl

B3 Typography

B4 Màu sắc

Christmas postcard

B5 Infographic

travel inforgraphic

B8 Tổng kết

travel tips

Xem bằng