Ngô Thị Thanh Thúy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
406 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
27/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1

2018-05-10 18:07:41 · 15 views

BTVN B1

2018-05-10 18:05:36 · 5 views

BTCK- PTS

2017-11-02 15:15:01 · 145 views

BTVN B5

2017-10-25 17:19:54 · 25 views

BTVN B4

2017-10-24 10:17:09 · 63 views

BTVN B2

2017-10-19 12:10:51 · 43 views

BTVN B2

2017-10-19 11:01:40 · 49 views

BTVN buổi 1

2017-10-12 10:14:33 · 61 views

AI 35.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B2

BTVN B4

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B5

BTCK

BTCK- PTS

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1