Đào Lý Thiên Hà
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
170 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/05/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
LẠC GIỮA TRỜI SAO

2024-06-14 18:48:49 · 12 views

POSTER GIỚI THIỆU SHOWCASE NHÓM THE CASSETTE

2024-06-07 19:36:55 · 20 views

POSTER GIỚI THIỆU SHOWCASE CỦA THE CASSETTE

2024-06-05 18:45:19 · 23 views

INSIDE OUT

2024-05-31 18:50:54 · 16 views

POSTER GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BƠ ĐẬU PHỘNG

2024-05-29 18:53:36 · 14 views

FASHION

2024-05-24 19:00:28 · 15 views

All eyes on rafah

2024-05-22 19:04:46 · 6 views

Mừng lễ 30/04 - 1/5

2024-05-17 18:58:38 · 64 views

AI 114.11 SG
Illustrator
Giảng viên:
Tiên Nguyễn
Trợ giảng:
Bùi Nguyễn Anh Kiệt
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

LẠC GIỮA TRỜI SAO

Bài tập buổi 2

Bài tập buổi 3

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K113
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 113.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN buổi 1

Mừng lễ 30/04 - 1/5

BTVN buổi 2

All eyes on rafah

BTVN buổi 3

FASHION

BTVN buổi 4

POSTER GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BƠ ĐẬU PHỘNG

BTVN buổi 5

INSIDE OUT

BTVN buổi 6

POSTER GIỚI THIỆU SHOWCASE CỦA THE CASSETTE

BTVN buổi 8

POSTER GIỚI THIỆU SHOWCASE NHÓM THE CASSETTE

Xem bằng