Tìm kiếm
Nguyễn Phú Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
6605 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Thành viên từ
27/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
btvn3

2018-06-15 13:15:47 · 1352 views

btvn3

2018-06-15 13:11:22 · 1227 views

btvn2

2018-06-13 11:55:22 · 1328 views

btvn1

2018-06-08 02:50:46 · 1122 views

bai tap cuoi khoa

2018-03-30 16:30:10 · 136 views

btvn4

2018-03-20 23:46:13 · 158 views

typo

2018-03-16 13:37:16 · 105 views

typo

2018-03-16 13:36:39 · 123 views

typo

2018-03-16 13:36:12 · 68 views

btvn2

2018-03-14 12:15:07 · 84 views

BTVN1

2018-03-08 22:58:02 · 96 views

[PS 31.1] Nguyễn Phú Minh Paris Fashion Week Spring Summer 2018

2018-01-11 15:45:11 · 236 views

btvn5

2017-12-28 00:19:16 · 72 views

Fashion Magazine s Layouts

2017-12-25 10:35:12 · 193 views

btvn2

2017-12-19 11:07:45 · 125 views

btvn1

2017-12-13 23:27:46 · 180 views

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 36.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

btvn1

BTVN B2

btvn2

BTVN B3

btvn3

BTVN B4

BTVN B5

ID 34.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 33.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

typo

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

btvn4

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

bai tap cuoi khoa

PS 31.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVB B1

btvn1

BTVN B2

btvn2

BTVN B3

BTGK

Fashion Magazine s Layouts

BTVN B5

btvn5

BTCK

[PS 31.1] Nguyễn Phú Minh Paris Fashion Week Spring Summer 2018

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0