Dó giấy dó & cursive

Dó giấy dó & cursive

Sự kết hợp giữa giấy dó (một loại giấy truyền thống của Việt Nam) và nghệ thuật viết business cursive

Bài viết liên quan