Tìm kiếm

UI/UX Case Study - Apple chưa hẳn là nhất

Đúng vậy, Apple đứng nhất về giá trị thương hiệu toàn cầu, nhưng với case study UI/UX của Apple Music thì câu chuyện đã khác. Vậy các designers có được bài học gì từ sự sai lầm trong giao diện ứng dụng của nhãn hiệu “táo cắn dở” nổi tiếng này ?