AI 18.2
BTVN Buổi 4 - Logo

Tuần này của mọi người sẽ là lên ý tưởng và hoàn thiện logo, có thể là logo cá nhân hoặc thương hiệu của riêng mọi người nhé.

Nguyen Mine Linh
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buổi 4 AI 18.2

13-12-2016 · 72 views

Ai

14-12-2016 · 230 views

btvn b04

12-12-2016 · 58 views

BTVN buổi 4

13-12-2016 · 228 views

BTVN Buổi 4

13-12-2016 · 143 views

BTVN_Buổi 4

13-12-2016 · 76 views

BTVN Buổi 4 - Logo

14-12-2016 · 86 views

Nothing in your eyes !!

14-12-2016 · 31 views

[Buổi - 04] LOGO - Illustrator 18.2

15-12-2016 · 85 views