Lê Hải Đăng

@bigbigzero1102

Thích thử thách bản thân với những cái mới

Hà Nội

Đang làm tại
Freelance
Học tại
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
1555 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Thành viên từ
24/11/2016
Lần cuối Online
19-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Bài tập về nhà buổi 01 lớp AE 31.2

2017-12-17 12:43:41 · 54 views

[BTCK] Lê Hải Đăng - Bộ nhận diện thương hiệu [Bộ thương hiệu cá nhân] - Illustrator 18.2

2016-12-23 18:50:47 · 93 views

[BTCK] Lê Hải Đăng - Photoshop 18.9

2016-12-23 01:36:14 · 122 views

[Buổi - 05] LAYOUT - Illustrator 18.2

2016-12-16 17:04:18 · 87 views

[Buổi - 05] Double Exposure - Photoshop 18.9

2016-12-15 21:20:39 · 60 views

[Buổi - 04] LOGO - Illustrator 18.2

2016-12-15 00:51:54 · 85 views

[Buổi - 04] Poster Music - Photoshop 18.9

2016-12-13 12:00:24 · 105 views

[BUỔI - 03] Trang báo - Photoshop 18.9

2016-12-08 14:17:38 · 490 views

[BUỔI - 02] Pentool - Illustrator 18.2

2016-12-07 17:05:01 · 102 views

[BUỔI - 02] Bố cục trong thiết kế - Photoshop 18.9

2016-12-06 14:35:27 · 121 views

[Buổi - 01] HÌnh khối - Illustrator 18.2

2016-12-02 17:50:47 · 95 views

[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9

2016-12-01 14:02:02 · 141 views

AE 31.2
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập về nhà - Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 01 lớp AE 31.2

Bài tập về nhà - Buổi 2

Bài tập về nhà - Buổi 3

Bài tập về nhà - Buổi 4

Bài tập cuối kỳ

PS 18.9
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI - 02] Bố cục trong thiết kế - Photoshop 18.9

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI - 03] Trang báo - Photoshop 18.9

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[Buổi - 04] Poster Music - Photoshop 18.9

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTCK

[BTCK] Lê Hải Đăng - Photoshop 18.9

Xem bằng
AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

[BUỔI - 02] Pentool - Illustrator 18.2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Logo

[Buổi - 04] LOGO - Illustrator 18.2

BTVN Buổi 5 - Layout

[Buổi - 05] LAYOUT - Illustrator 18.2

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] Lê Hải Đăng - Bộ nhận diện thương hiệu [Bộ thương hiệu cá nhân] - Illustrator 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC