Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
AI 18.2
BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Đề bài: Thiết kế 1 bộ nhận diện thương hiệu, được phát triển từ logo bài tập giữa kì

Nguyen Mine Linh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
[BTCK] [Sơn mài] InfoGraphic - Ai 18.2

23-12-2016 · 143 views

[BTCK] VŨ THỊ HẰNG - Bộ nhân diện thương hiệu [Chimney Coffee] - AI 18.2

23-12-2016 · 106 views

bộ nhận diện thương hiệu trương bảo ngọc

23-12-2016 · 117 views

Tinh dầu thiên nhiên InfoGraphic

21-12-2016 · 93 views

[BTCK] PHẠM VĂN HUẤN - Bộ nhận diện thương hiệu Cà Phê - AI 18.2

23-12-2016 · 542 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

22-12-2016 · 658 views

[BTCK] Lê Hải Đăng - Bộ nhận diện thương hiệu [Bộ thương hiệu cá nhân] - Illustrator 18.2

23-12-2016 · 93 views

BTVN cuối kỳ AI 18.2

22-12-2016 · 212 views