Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
AI 27.1
BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Sử dụng kiến thức và công cụ từ B1 - B6 để hoàn thiện một tấm poster A4 với nội dung tuỳ chọn

Hoàng Hiệp
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BTVN-6

27-08-2017 · 49 views

Poster Film btvn b6

28-08-2017 · 26 views

BTVN5 -27.1

30-08-2017 · 18 views

BTVN b6

29-08-2017 · 17 views

Poster

28-08-2017 · 65 views

Poster phim ngắn The Shot

28-08-2017 · 76 views

BTVN 6

29-08-2017 · 72 views

BALLET !

27-08-2017 · 115 views

btvn-b6- Ai27.1

27-08-2017 · 61 views

Bài tập về nhà 6

28-08-2017 · 62 views

BTVN B1 - Nguyễn Mai Linh - Ai 27.1

29-08-2017 · 8 views