ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 2

Thiết kế ít nhất 2 trang layout có chỉ sử dụng chữ và khối không sử dụng hình ảnh

Lê Ngọc Diệp
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
ID - BTVN Buổi 2

03-10-2022 · 107 views

Bài tập buổi 2

03-10-2022 · 43 views

TEXT LAYOUT

03-10-2022 · 67 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

04-10-2022 · 90 views

Typography_ID_2

04-10-2022 · 204 views

Text in InDesign

04-10-2022 · 54 views

BTVN B2 - TEXT LAYOUT

04-10-2022 · 13 views

typography

04-10-2022 · 11 views

btvn-b2

06-10-2022 · 4 views