Cao Thị Hoài Thương

@caohoaithuong

Living in 0

Dự án đã thực hiện
39 dự án
Số lượt xem
981 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
08/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Power Point - BTCK

2022-11-20 22:19:57 · 14 views

Power Point - BTVN Buổi 5

2022-11-17 09:03:23 · 5 views

Power Point - Bài tập giữa khóa

2022-11-16 16:27:16 · 14 views

Power Point - BTVN Buổi 1 - CV

2022-11-02 18:07:27 · 15 views

Power Point - BTVN - Buoi 2

2022-11-02 15:52:19 · 44 views

In Design - BTCK

2022-10-20 17:51:33 · 90 views

SAIGON Poster - Photoshop Practice

2022-10-13 13:19:49 · 13 views

In Design - BTVN - Buổi 4

2022-10-11 17:55:09 · 34 views

In Design - BTVN Buổi 3

2022-10-06 16:34:52 · 40 views

Logo Design Practicing

2022-10-04 11:35:20 · 5 views

Digital Painting - Procreate

2022-10-04 10:55:34 · 54 views

Digital painting - Procreate

2022-10-04 10:53:23 · 22 views

ID - BTVN Buổi 2

2022-10-03 17:07:59 · 107 views

In Design - BTVN Buổi 1

2022-09-29 16:12:43 · 76 views

UI - Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 19:33:29 · 27 views

UI - BTVN - Buổi 3

2022-09-16 22:25:44 · 40 views

UI - BTVN - Buổi 3

2022-09-12 13:31:10 · 11 views

UI - BTVN - Buổi 2

2022-09-09 15:29:53 · 9 views

UI - BTVN - Buổi 1

2022-09-07 16:53:43 · 18 views

AE 90.3 - Hoài Thương - BTCK

2022-08-07 12:55:58 · 69 views

AE 90.3 - Bài tập giữa kì

2022-07-22 23:40:16 · 26 views

AE 90.3 - Bài tập buổi 3

2022-07-22 14:07:42 · 17 views

AE 90.3 - BT Buổi 2

2022-07-22 14:03:11 · 16 views

After Effects 90.3 - BTVN Buổi 1

2022-07-17 07:08:53 · 7 views

Hoài Thương - BT Cuối kì - Premiere 89.2

2022-07-03 10:26:11 · 14 views

BTVN Buổi 5 - Premiere 89.2 - Kịch bản

2022-07-01 22:05:07 · 17 views

Hoài Thương - BTVN Buổi 2 - Premiere 89.2

2022-06-19 00:26:18 · 15 views

Hoài Thương - BTVN Buổi 1 - Premiere 89.2

2022-06-11 23:43:44 · 29 views

Photoshop_Bài tập cuối kì

2022-05-05 16:13:20 · 14 views

Photoshop_BTVN_Buổi 5

2022-04-28 14:37:01 · 20 views

Photoshop_BTVN_Buổi 4

2022-04-26 15:12:42 · 13 views

Photoshop_BTVN_Buổi 3

2022-04-21 15:00:58 · 13 views

Photoshop_BTVN_Buổi 2

2022-04-18 22:42:50 · 14 views

Photoshop_BT_Buổi 1

2022-04-14 01:09:14 · 11 views

AI.Bài cuối kỳ - Infography

2022-04-07 02:52:37 · 8 views

AI.BTVN Buổi 4

2022-03-31 19:17:44 · 10 views

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

2022-03-23 17:25:06 · 18 views

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

2022-03-21 17:50:15 · 9 views

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

2022-03-21 17:49:00 · 3 views

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

Power Point - BTVN Buổi 1 - CV

Bài tập về nhà buổi 2

Power Point - BTVN - Buoi 2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

Power Point - Bài tập giữa khóa

BTVN Buổi 5

Power Point - BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

Power Point - BTCK

Xem bằng
ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

In Design - BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

ID - BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

In Design - BTVN Buổi 3

BTVN BUỔI 4

In Design - BTVN - Buổi 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

In Design - BTCK

Xem bằng
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

UI - BTVN - Buổi 1

BTVN B2

UI - BTVN - Buổi 2

BTVN B3

UI - BTVN - Buổi 3

BTGK

UI - BTVN - Buổi 3

BTCK

UI - Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
AE 90.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

After Effects 90.3 - BTVN Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

AE 90.3 - BT Buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

AE 90.3 - Bài tập buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

AE 90.3 - Bài tập giữa kì

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AE 90.3 - Hoài Thương - BTCK

Xem bằng
PR 89.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

Hoài Thương - BTVN Buổi 1 - Premiere 89.2

BTVN BUỔI 2

Hoài Thương - BTVN Buổi 2 - Premiere 89.2

BTVN BUỔI 5

BTVN Buổi 5 - Premiere 89.2 - Kịch bản

BT Cuối Kì

Hoài Thương - BT Cuối kì - Premiere 89.2

Xem bằng
PS 87.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN1

Photoshop_BT_Buổi 1

BTVN2

Photoshop_BTVN_Buổi 2

BTVN3

Photoshop_BTVN_Buổi 3

BTVN GK

Photoshop_BTVN_Buổi 4

BTVN5

Photoshop_BTVN_Buổi 5

BTCK

Photoshop_Bài tập cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

BUỔI 2

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

BUỔI 3

Illustrator 86.1 - BTVN - Buổi 1

BUỔI 4

AI.BTVN Buổi 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

AI.Bài cuối kỳ - Infography

Xem bằng