BTCK

2023-03-03 13:44:07 · 23 views

BTGK

2023-02-20 20:29:45 · 43 views

BTVN 3

2023-02-20 20:12:01 · 8 views

BTVN 2

2023-02-15 05:21:49 · 15 views

BTVN 1

2023-02-11 09:40:47 · 45 views

BTCK

2023-01-11 20:38:30 · 25 views

BTGK

2023-01-08 14:18:13 · 9 views

BTVN 3

2023-01-02 10:34:39 · 6 views

BTVN 2

2022-12-31 21:22:17 · 14 views

BTVN 1

2022-12-29 16:50:14 · 4 views

Bài giữa kì 1 tuần

2022-12-10 20:14:12 · 8 views

Bài 2

2022-12-02 14:43:38 · 10 views

Bài tập 1

2022-11-29 22:10:20 · 13 views

Bài giữa kì

2022-11-20 12:37:55 · 9 views

Bài tập cuối kì

2022-11-17 20:58:57 · 14 views

23/10/2022

2022-10-27 12:48:41 · 20 views

Cuối Kì

2022-10-23 13:40:37 · 9 views

Cover

2022-10-14 23:48:47 · 18 views

Grid

2022-10-11 11:32:40 · 35 views

Aesthetic

2022-10-07 11:02:56 · 9 views

TEXT LAYOUT

2022-10-03 22:17:17 · 67 views

LAYOUT

2022-09-29 14:31:28 · 39 views

Final AI

2022-09-24 23:30:12 · 24 views

Thân gửi chị Hằng

2022-09-15 00:44:09 · 43 views

BTVN 3 - Ngày 6/9/2022

2022-09-07 16:25:27 · 17 views

BTVN 2 - 1/9/2022

2022-09-05 22:49:57 · 43 views

Bài cuối kì

2022-09-03 12:16:22 · 52 views

BTVN 1 - 30/8/2022

2022-08-31 12:00:53 · 34 views

Bài giữa kì - làm poster

2022-08-26 22:37:48 · 43 views

Beauty standard

2022-08-13 00:32:52 · 54 views

BTVN - Ngày 6/8/2022

2022-08-07 15:07:46 · 140 views

PP 97.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN 3

[BTVN] - Buổi 4

BTGK

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK

Xem bằng
UI 96.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BTVN Buổi 8

BTCK

Xem bằng
AE 95.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

Bài giữa kì 1 tuần

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PR 94.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập về buổi 1

23/10/2022

Bài tập về nhà buổi 2

Bài giữa kì

Bài giữa kì

Bài cuối kì

Bài tập cuối kì

Xem bằng
ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

LAYOUT

BTVN BUỔI 2

TEXT LAYOUT

BTVN BUỔI 3

Aesthetic

BTVN BUỔI 4

Grid

BTVN BUỔI 5

Cover

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Cuối Kì

Xem bằng
AI 92.911 SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN 1 - 30/8/2022

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN 2 - 1/9/2022

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN 3 - Ngày 6/9/2022

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Thân gửi chị Hằng

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Final AI

Xem bằng
PS 91.911 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập số 1

BTVN - Ngày 6/8/2022

Bài tập số 2

Beauty standard

Bài tập giữa kỳ

Bài giữa kì - làm poster

Bài tập cuối kỳ

Bài cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K91
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0